حکایت و شکایت

حکایت و شکایتحکایت و شکایت

گاه در ضمیر ناخودآگاهم

با خودم نبرد سختی دارم

در حضور قاضی پنهان

از خودم شکایتی دارم

گاه در هوای یاری دوست

با خودم حکایتی دارم

گاه زدست دوستان غریب

زخمی جگری ز خنجری دارم

گاه ز دست این زمانه ی ناپاک

از برای خدا عریضه ای دارم

۴/٢/٩٠

سمیع

/ 1 نظر / 13 بازدید