کویر خیس من

چون نباشی در کنارم

روز عیدم را چه سود

فصل زیبای بهاری

ابر و باران را چه سود

با تو دائم در  بهشتم

بی تو در دوزخ شوم

غنچه ی نسرین را

اردیبهشتم را چه سود

ای که همچون ابر و بادی

بی تو  من پژمرده ام

در کنار کوهساران

باد و باران را چه سود

ای نفس هایت همیشه روح بخش زندگیم

گر کنارمن نباشی  ،این نفس ها را چه سود

ای کویر خیس من ، لحظه ای با من بمان

گر نباشی در کنارم این دقایق را چه سود . . . .

 

سمیع

4/1/90

 

/ 0 نظر / 14 بازدید